HANNA HI83399-11 Bộ CAL Check Cho Máy Đo HI83399

Các giá trị độ hấp thụ ở 420nm, 466nm, 525nm, 610nm và zero

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化