HI93764A-25 预制试剂定制专用玻璃试剂管,25支/盒

Thuốc thử Nessler: chai nhỏ giọt HI93764-0

Thuốc thử Amoni thang thấp: Ống HI93764A-0 (A HR)

Số Lượng: 25 

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化