Hanna HI54710-10 实验室等级酸度校准组

HI54710-10 là bộ bộ đệm hiệu chuẩn chất lượng cao cấp 4,01, 7,01 và 10.01 có khả năng theo dõi NIST và được cung cấp kèm theo Giấy chứng nhận phân tích. Để thuận tiện cho bạn trong việc đặt hàng tất cả các giải pháp cần thiết cần thiết để đo pH, HI54710-10 cũng bao gồm một giải pháp lưu trữ HI70300L. 

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化