HI3874 硝酸盐快速检测试剂盒


Thang đo

0 to 50 mg/L (ppm) NO₃⁻-N

Độ phân giải

10 mg/L (ppm)

Phương pháp

Giảm cadmi

Số lần đo

100

Loại CTK

So màu

Cung cấp gồm

HI3874 được cung cấp kèm thuốc thử (100 gói), ống thủy tinh và ống so màu

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化