Hanna HI38020 余氯【游离氯】-总氯快速比色器检测套装

THÔNG SỐ KỸ THUẬT : 

Thang đo:

0.00 to 0.70 mg/L (ppm); 0.0 to 3.5 mg/L (ppm); 0.0 to 10.0 mg/L (ppm)

Độ phân giải : 

0.02 mg/L (thang đo 0.00 to 0.70 mg/L), 0.1 mg/L (thang đo 0.0 to 3.5 mg/L); 0.5 mg/L (thang đo 0.0 to 10.0 mg/L)

Phương pháp : DPD

Số phép đo : 200 (100 clo dư, 100 clo tổng)

Loại CTK : Đĩa soi màu

Khối lượng : 688 g

Cung cấp gồm :

HI38020 cung cấp kèm thuốc thử clo dư (100 gói), clo tổng (100 gói), bột khoáng khử ion cho 12 L,

đĩa soi màu, ống thủy tinh và nắp (2) và pipet nhựa 3 mL 

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化