HANNA BL983322-1 镶嵌式在线电导率控制器 (0.00 to 19.99 μS/cm)

Thang đo

0.00 to 19.99 μS/cm

Độ phân giải

0.01 μS/cm

Độ chính xác (@25°C/77°F)

± 2% f.c

Hiệu chuẩn

Bằng tay, với nút tinh chỉnh CAL

Phân liều

Tối đa 2A (cầu chì bảo vệ), 250 Vac, 30 VDC

Chọn liều lượng

contact đóng khi điểm đo > điểm cài đặt

Điểm cài đặt

Tùy chỉnh từ 0 đến 19.99 μS/cm

Quá liều

Tùy chỉnh từ 5 đến gần 30 phút

Bù nhiệt

Tự động từ 5 đến 50°C (41 to 122°F) với β =2%/ºC

Nguồn điện

BL983322-0: adapter 12 VDC (đi kèm);
BL983322-1: 115/230VAC; 50/60Hz

Kích thước

83 x 53 x 99 mm (3.3 x 2.1 x 3.9’’)

Khối lượng

BL983322-0: 200 g (7.1 oz.);
BL983322-1: 300 g (10.6 oz.)

Cung cấp gồm

BL983322-0 (12 VDC) và BL983322-1 (115V/230V) được cung cấp với khung lắp và hướng dẫn.


  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化