HANNA HI93735-0 总硬度试剂

HI93735-0 là thuốc thử chất lượng cao dùng để thực hiện các phép đo so màu nhanh chóng và chính xác. Kết quả sẽ được hiển thị theo mg/L (ppm).

Thông số

Đóng gói

Chai nhỏ giọt

Số lượng

100 lần

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化