Hanna HI766B 표면 K 형 열전쌍 프로브 (핸들이있음)

Nhiệt độ tối đa

650°C (1200°F)

Thời gian phản ứng

8 giây (90% Gía trị cuối cùng)

Chiều dài cảm biến

200 mm (7.9")

Chất liệu thân

Thép không gỉ

Kích thước

16 mm (0.6")

Cáp

1 m (3.3')

Ứng dụng

lò, chất rắn nóng, khuôn mẫu

Bảo hành

06 tháng

  • 품질 보증
  • 공인 보증
  • 집으로 배달
  • 간단하게 거래하기