Hanna HI38039 철 테스트 세트 (Fe²⁺ & Fe³⁺) (100 회)

Model: HI38039
Hãng sản xuất: Hanna

Thang đo

0.00 to 1.00 mg/L (ppm)

Độ phân giải

0.02 mg/L (ppm)

Phương pháp

phenanthroline

Số phép đo

100

Loại CTK 

Đĩa soi màu

Khối lượng

436 g

Cung cấp gồm

HI38039 cung cấp kèm 100 gói thuốc thử sắt, đĩa checker, ống thủy tinh có nắp (2), và pipet nhựa 3 mL.

  • 품질 보증
  • 공인 보증
  • 집으로 배달
  • 간단하게 거래하기